Vol 3, No 2 (2017)

Table of Contents

Part I. Proceedings of the 42\(\mathrm{nd}\) S.B. Stechkin's workshop

Vitalii V. Arestov, Vitalii I. Berdyshev
PDF
3–5
Roman R. Akopyan
PDF
6–13
Nikolai Yu. Antonov
PDF
14–21
Vitalii V. Arestov
PDF
22–32
Natalia V. Baidakova, Nikolai I. Chernykh, Valerii M. Koloskov, Yurii N. Subbotin
PDF
33–39
Elena E. Berdysheva, Maria A. Filatova
PDF
40–45
Maxim L. Gridnev
PDF
46–50
Alexander A. Kovalevsky
PDF
51–66
Sergey I. Novikov
PDF
67–73
Mukim S. Saidusaynov
PDF
74–81
Viktor P. Zastavnyi
PDF
82–99

Part II. General topics

Alexander G. Chentsov
PDF
100–121
V. Ganesan, Marappan Sathish Kumar
PDF
122–129
Victor Nijimbere
PDF
130–142
Boris V. Semenov, Nikolai I. Chernykh, Viktor M. Pleshchev
PDF
143–151